Klachten

Jullie kind en de zorg voor jullie kind voeren wij zo goed en zorgvuldig mogelijk uit. Toch kan het voorkomen dat je als ouder of jeugdige niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij gaan hierover graag met jullie in gesprek. Is een gesprek volgens jullie niet de oplossing, dan kunnen jullie een klacht indienen.

https://erisietsmisgegaan.nl/onvrede-melden/

Melden bij een medewerker van De Korenschoof Spel en Therapie

Als jullie een klacht hebben kunnen jullie dit direct melden bij één van onze medewerkers. Dat kan bij de therapeut of behandelaar van de jeugdige, maar ook bij de zorgcoördinator, of directrice. Deze medewerker zal de klacht met jullie bespreken en samen met jullie naar een oplossing zoeken. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je ook een gesprek aan gaan met de vertrouwenspersoon of externe klachtenfunctionaris. Er zijn er meerdere manieren waarop je een klacht kenbaar kunt maken. Dit staat beschreven in onze Klachtenprocedure en Klachtenreglement van de Wkkgz.

Er is iets misgegaan

Bespreek je je klacht liever niet met een medewerker van De Korenschoof Spel en Therapie, of is jullie klacht onvoldoende opgelost, dan kunnen jullie je onvrede kenbaar maken via Erisietsmisgegaan.nl