EMDR

Met oogbewegingen traumatische herinneringen anders opslaan. Dat is wat EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) doet.

Ingrijpende gebeurtenissen

Een veilige leefomgeving om in op te groeien is voor kinderen erg belangrijk. Soms gebeurt er iets ingrijpends dat het gevoel van veiligheid aantast. Een brand, een ongeluk, een ziekenhuisopname of een nare seksuele ervaring. Ieder kind gaat hier anders mee om. Bij sommige kinderen ontstaan er gedragsproblemen. Denk aan nachtmerries, eetproblemen, aanklampend of juist stil en teruggetrokken gedrag.

Verwerken

Eet- en slaapproblemen verdwijnen vaak zodra een nare herinnering goed verwerkt is. EMDR helpt bij het goed verwerken van nare herinneringen en traumatische ervaringen (PTSS). De ervaring of herinnering is onvoldoende goed verwerkt in het brein. Met EMDR zorgen we dat de ervaring/herinnering anders verwerkt wordt, waardoor het kind anders naar de situatie kijkt en met meer rust aan de situatie terugdenkt.

Waar kan EMDR bij helpen?

EMDR helpt kinderen die een nare ervaring of herinnering hebben aan een gebeurtenis en daardoor emotionele, lichamelijke of gedragsproblemen hebben. Het doel van EMDR is dat een kind in zijn/haar dagelijkse leven niet meer belemmerd wordt door deze nare herinneringen. Gebeurtenissen/herinneringen waarbij EMDR kan helpen, zijn:

  • Brand
  • Auto-ongeluk
  • Overlijden
  • Seksueel misbruik
  • Rouw en verlies

Hoe werkt EMDR?

Een getrainde EMDR-specialist gaat middels de EMDR-techniek in gesprek met het kind. Het kind vertelt over het trauma. Tegelijkertijd wordt de aandacht van het kind naar links of rechts getrokken. Hierbij volgen de ogen van het kind de hand van de therapeut. Soms gebruiken we ook geluidssignalen, aanrakingen op de knie of een lichtbalk waar het licht van links naar rechts beweegt. Het gaat erom dat we de aandacht van het kind trekken.

Die aandacht trekken is nodig om het brein de traumatische herinnering beter te laten verwerken. De herinnering verwerken en op een andere, meer positieve manier opslaan in het brein. Dat is wat EMDR doet. Hiervoor activeren we de traumatische herinnering eerst. Vervolgens combineren we die met een afleidende taak, zoals oogbewegingen. Op die manier stimuleren we de informatieverwerking in de hersenen.

Dit doen wij in een prettige ruimte op een ontspannen manier. We nemen de tijd om elkaar te leren kennen en ouders mogen aanwezig blijven bij de behandeling als het kind dat wil.

EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden. Ook ingrijpende gebeurtenissen bij baby’s/kinderen die nog niet praten, kunnen met behulp van EMDR worden verwerkt. Bij heel jonge kinderen krijgen ouders of verzorgers een belangrijk aandeel in de behandeling.

 

Het meisje en het ongeluk

Dit is het persoonlijke verhaal van een meisje in speltherapie wat ook hulp kreeg middels EMDR. Voor haar privacy is gezorgd: er zijn een paar veranderingen aangebracht zodat het meisje niet herkend kan worden. Haar verhaal laat zien hoe kinderen een trauma verwerken middels speltherapie in combinatie met EMDR. Als duidelijk wordt wat er aan de hand is, kan hun ontwikkeling in een positieve stroomversnelling terechtkomen.