Vertrouwenspersoon Jeugdstem

Jeugdstem (voorheen AKJ) is de organisatie van de vertrouwenspersonen voor de jeugdhulp. Jeugdstem is er voor kinderen, jongeren, ouders en pleegouders die te maken hebben met de jeugdzorg (via een Jeugdwet-indicatie). Iedere jeugdige en iedere ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan hulp van hen krijgen.

Heb jij te maken met de jeugdzorg? Dan is het goed om te weten dat je altijd veilig kunt praten met een de vertrouwenspersonen van Jeugdstem. Een vertrouwenspersoon is iemand waarmee kinderen, jongeren, ouders of pleegouders in vertrouwen iets kunnen bespreken. Dus zonder dat een ander te horen krijgt wat er is besproken.

Meer informatie over Jeugdstem lees je op hun website.