Speltherapie

Met een krachtige en laagdrempelige methode kinderen helpen die vastlopen in hun ontwikkeling: dat is wat speltherapie doet. Deze unieke behandelmethode is vanuit het kind ontwikkeld. Dat maakt dat speltherapie naadloos aansluit op de behoeften van een kind.

 

3- 18 jaar

Speltherapie kan ingezet worden voor kinderen van 3 tot 18 jaar. Dit wordt ingezet wanneer dagelijkse dingen anders verlopen dan het kind zelf (of hun ouders) wil(len). Met speltherapie komt een kind weer beter in zijn/haar vel te zitten. Spelenderwijs nieuwe ervaringen meemaken, tot nieuwe inzichten komen en weer beter functioneren. Dat is de kracht van speltherapie.

Met speltherapie leert een kind anders met een situatie om te gaan. Hierdoor lukt het een kind om zich weer vrij te ontwikkelen.

 

Waar kan een speltherapeut bij helpen?

Een speltherapeut helpt onder andere bij:

  • Een eenmalige ingrijpende gebeurtenis.
  • Vergroten van de sociale vaardigheden: beter omgaan met anderen bijvoorbeeld.
  • Beter omgaan met scheiding, rouw en verlies.
  • Emotionele problemen: angst, verdriet, woede.
  • Traumatische ervaringen: een ongeluk, mishandeling.
  • Concentratieproblemen.
  • Hechtingsproblemen: we helpen een kind zich veiliger te voelen.

Hoe werkt speltherapie?

Het kind komt iedere week op dezelfde dag en tijd naar de speltherapie bij een vaste speltherapeut. Dat zorgt voor veiligheid. Bovendien zorgt de regelmaat ervoor dat de effecten van de therapie sneller zichtbaar zijn. Alle speltherapeuten zijn deskundig en vaardig in het bieden van passende ondersteuning. Een Speltherapiesessie duurt per keer ongeveer drie kwartier.

 

Zelf aanmelden

Je kunt als ouder/verzorger zelf contact met ons opnemen om je kind aan te melden. Bij iedere aanmelding bekijken we of jullie zorgvraag past bij De Korenschoof Spel en Therapie. Is dat het geval, dan plannen we een intakegesprek. Hier zijn jullie als ouders/verzorgers bij aanwezig. Jullie kind nog niet. We willen graag eerst van jullie horen waar de zorgen, vragen en problemen zitten. Wat is er volgens jullie aan de hand?

Soms vindt er ook een gesprek plaats met de school, naschoolse opvang of andere hulpverleners als die betrokken zijn.  Daarna gaan we samen met  jullie als ouders en eventueel ook met jullie kind doelen stellen en een plan maken om deze doelen te bereiken.

Bij de speltherapiesessies is alleen jullie kind aanwezig. Na iedere vier tot zes sessies, is er een oudergesprek. Hierin praten we jullie bij over hoe het gaat, waar we staan en meer. Natuurlijk mogen jullie dan ook alles aan ons vragen.

 

Heel veel vulkanen

Dit is het persoonlijke verhaal van een jongen in speltherapie. Voor zijn privacy is gezorgd: er zijn een paar veranderingen aangebracht, zodat de jongen niet herkend kan worden. Zijn verhaal geeft een beeld van wat speltherapie is: een kind-eigen, procesmatige therapievorm. Oorzaken van problemen komen vaak in het spel van een kind naar voren.

 

 

 

De boef en de griezel

Dit is het persoonlijke verhaal van een meisje in speltherapie. Voor haar privacy is gezorgd: er zijn een paar veranderingen aangebracht zodat het meisje niet herkend kan worden. Haar verhaal laat zien hoe kinderen hun eigen ontdekkingen kunnen doen in spel. Als duidelijk wordt wat er aan de hand is, kan hun ontwikkeling in een positieve stroomversnelling terechtkomen.