Psychomotorische therapie (PMT)

Wanneer kinderen zich zorgen maken of problemen ervaren, zie je dat vaak terug in de manier waarop ze zich gedragen én bewegen. Dit opvallende gedrag of de opvallende bewegingen kunnen een teken zijn dat er hulp nodig is. Hulp om beter om te gaan met hun zorgen of problemen.

Bij psychomotorische therapie draait alles om het lezen en analyseren van dit opvallende gedrag of opvallende bewegingen. Deze vorm van therapie leert door te doen. Door te bewegen, denk je, doe je en voel je. De ervaringen die een kind krijgt door te bewegen helpen bijvoorbeeld om anders om te gaan met spanning, boosheid of angst. Met bewegingen oplossingen vinden voor dingen waar een kind moeite mee heeft. Mooi hoe lichaam én geest samenwerken om beter in je vel te zitten!

Waar kan psychomotorische therapie bij helpen?

Psychomotorische Therapie helpt kinderen met verschillende problemen. Voorbeelden zijn:

  • Ik ben heel druk en dat is lastig.
  • Ik ben vaak verdrietig.
  • Ik word snel boos.
  • Ik word gepest.
  • Ik heb vaak ruzie met volwassenen.
  • Ik ben vaak bang.
  • Ik vind het moeilijk om over vervelende dingen te praten.

Hoe werkt psychomotorische therapie

Bij deze therapie zetten we het kind letterlijk in beweging! Met verschillende oefeningen zetten we lichaam en geest in beweging. Het lijkt een beetje op de gymlessen op school. Het verschil is dat we hier oefenen met wat het kind lastig vindt. Dat leren doen we op een leuke en uitdagende manier in een gymzaal. Met deze sport- en beweegoefeningen gaan we de vragen van het kind onderzoeken. En we gaan op zoek naar oplossingen.

Het kind leert zo gedragspatronen, gevoelens en lichaamssignalen herkennen en oplossingen proberen we uit. We leren het kind ook woorden te geven aan gevoelens, zodat het kind begrijpt wat het lichaam hem/haar wil vertellen. Een lichaam praat, maar dan zonder woorden. Een sessie PMT duurt per keer ongeveer drie kwartier.