Tevredenheid

Tevreden jeugdigen, tevreden ouders/verzorgers én tevreden medewerkers; daar streven wij naar.

 

 

Onderzoeken

Jaarlijks houden wij een tweetal tevredenheidsonderzoeken. Eén voor onze medewerkers en één voor onze jeugdigen en hun ouders/verzorgers. Deze tevredenheidsonderzoeken hebben als doel om inzicht te verkrijgen in de ervaringen van onze medewerkers, onze jeugdigen en hun ouders/verzorgers met de zorgverlening van De Korenschoof. Op deze manier kunnen wij inzetten op onze verbeterpunten, zodat wij onze bedrijfsvoering en zorgverlening continu blijven verbeteren.

Tevredenheid jeugdigen en hun ouders/verzorgers

Wij toetsen continu de tevredenheid onder onze jeugdigen en hun ouders/verzorgers met een digitale vragenlijst, die zij kunnen invullen via deze link, of de QR-code hiernaast. Wanneer een zorgtraject wordt afgesloten wordt aan ouders gevraagd dit evaluatieformulier in te vullen.

Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn informatievoorziening, de behandellocatie, de medewerkers en de resultaten.

Tevredenheid medewerkers

Jaarlijks toetsen wij de tevredenheid onder onze medewerkers met een digitale vragenlijst. Onderwerpen die in het onderzoek aan bod komen zijn informatievoorziening, werkdruk, samenwerking en collegialiteit, persoonlijke ontwikkeling, veiligheid en werkplezier.